เรามาดูกันก่อนว่าประโยชน์ของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นมีอะไรบ้าง!?!

เรามาดูกันก่อนว่าประโยชน์ของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นมีอะไรบ้าง!?!
– ป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิด
– สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้ตลอดเวลา
– ลดอัตราการเกิดโจรกรรม
– เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ ๆ เข้าไม่ถึง
– ลดค่าประกันภัยได้ 5-10%

ในปัจจุบันเริ่มนิยมติดตั้งกล้องด้วยตัวเองมากขึ้น ผ่านการหาข้อมูลวิธีติดตั้งกล้องวงจรปิด หากมีความชำนาญและมีความรู้เรื่องช่าง ก็สามารถทำด้วยตัวเองได้ไม่ยาก ตามขั้นตอนดังนี้

1. อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการติดตั้ง ควรเตรียมให้เรียบร้อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะบรรจุมาพร้อมอุปกรณ์กล้อง ได้แก่ สายไฟ BNC และ DC, เครื่องบันทึก DVR, ตัวกล้อง และอแดปเตอร์

2. ติดตั้งสายไฟและต่อหัว BNC และ DC เข้ากับกล้องวงจรปิด โดยให้สังเกตว่าด้านไหนเป็นด้านที่ใช้ต่อกับกล้องวงจรปิด

3. ต่อหัว BNC อีกด้านของสายเข้ากับเครื่องบันทึก DVR

4. ต่อสาย DC เข้ากับสายแยกไฟจ่าย เพื่อสามารถติดตั้งกับกล้องตัวอื่นๆ ได้อีก

5. ต่อสาย DC จากสายแยกไฟจ่ายกับเครื่องบันทึก DVR

6. ต่อด้านไฟเข้าช่องสายไฟแยกจ่ายกับอแดปเตอร์

สำหรับคนที่ไม่มีความชำนาญเรื่องช่าง หรือไม่รู้วิธีติดตั้งกล้องวงจรปิด ก็สามารถซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมบริการติดตั้ง และดูแลหลังการขายแบบครบวงจรได้ที่ บริษัท จันพุฒิสุข จำกัด ซึ่งจะรับปรึกษาและให้คำแนะนำที่เหมาะสม จากทีมช่างคุณภาพ พร้อมสำรวจหน้างานก่อนติดตั้ง มีวิธีติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ถูกต้องตามหลักผู้เชี่ยวชาญ และอุ่นใจในเรื่องบริการหลังการขายหากกล้องมีปัญหาอีกด้วย