วิธีการอ่านฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แบบใหม่
1)นับจำนวนดาวที่ช่องเบอร์ 5 มีสูงสุด 3 ดาว หมายถึงการประหยัดไฟสูงสุด
2)ประเภทผลิตภัณฑ์ น่าจะมาจากที่ปัจจุบันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทมีหน้าตาคล้ายกันมาก เช่น พัดลมไอเย็น กับ แอร์ จึงต้องเขียนบอกไว้หน้าผลิตภัณฑ์แสดงถึงการประหยัดไฟไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบก่อนซื้อ
3)ค่าไฟฟ้าต่อปี ยกตัวอย่างเช่น ตู้เย็น 12 คิว ที่มีค่าไฟต่อปีเพียง 800 บาท เมื่อเปิดติดต่อกัน 8 ชั่วโมง ทำให้ผู้บริโภคดูและเปรียบเทียบง่ายระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกัน
4)ค่าประสิทธิภาพ ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเดียวกัน
5)ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แสดงชื่อรุ่น และ ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
6)ชื่อเว็บไซต์โครงการประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลโครการประหยัดไฟเบอร์ 5 มากขึ้น